Zonder wrijving geen glans

dinsdag 20 februari 2018


Neem contact met ons op voor meer informatie

» Neem contact op

Zonder wrijving geen glans

Het is dé uitdaging voor de creatieve sector: creatief talent herkennen en de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Daarin staat de sector niet alleen: het belang van creativiteit wordt in steeds meer branches erkend. Maar wat zijn de voorwaarden om de aanwezige creativiteit het beste tot zijn recht te laten komen?

De hersenen bestaan uit twee helften, die allebei onmisbaar zijn in het ontwerpproces. De linkerhersenhelft is de analytische, wiskundige kant van het brein. Dit deel van het brein houdt zich bezig met de rationaliteit en de haalbaarheid van een idee. De rechterhelft is de gevoeligere en creatieve helft: die heeft de de emotionele kant van het ontwerp te borgen.

Innovatie ontstaat wanneer de linkerhersenhelft vanuit kennis en (technologische) mogelijkheden een verbinding weet te maken met de creatieve rechterhersenhelft, om zo tot vernieuwende ideeën te komen. Deze verbinding tussen de hersenhelften zou je ‘innovativity’ kunnen noemen.

De creatieve brainstorm

De één heeft een sterkere rechterhersenhelft, bij de ander is de linkerkant beter ontwikkeld. Zoals de verschillende hersenhelften elkaar versterken, zo kunnen ook creatieven en pragmatici elkaar versterken. Als zij in teamverband een uitdaging aangaan, levert dat meer op dan alleen een optelsom van kennis en techniek. Brainstorms en workshops wakkeren vooral de creativiteit aan, wat leidt tot oplossingen die je in je eentje niet had kunnen bedenken. Doodlopende straten blijken een geheime deur te hebben: hier wordt de optelsom ‘magisch’, hier wordt het concept geboren.

Natuurlijk gaat dat proces niet zonder slag of stoot: creatieve brainstorms kenmerken zich door een hoog tempo en vurige discussies. Iedere deelnemer verdedigt zijn ideeën en visies – tot er ineens een beter argument op tafel komt, dat het idee een onverwachte wending geeft. Kortom: zonder wrijving geen glans. Pas als alle creatieve ideeën de revue zijn gepasseerd, alle mogelijke oplossingen zijn bedacht en alle discussies zijn gevoerd wordt het magical idea in volle glorie zichtbaar.

Creatief én praktisch

De rechterhersenhelft van de creatief laat de verbeelding spreken, is onstuimig en neemt risico’s. Echte creatieve denkers kunnen ‘binnenstebuiten’ denken. Zij zien oplossingen waarmee ze de vraag herschrijven. Maar het managen van dat proces is niet eenvoudig. De ongeremde manier waarop de creatieve teamleden met het vraagstuk aan de haal gaan, vraagt om duidelijke sturing. Die zal van een analyticus moeten komen – iemand met een dominante linkerhersenhelft. Die praktisch blijft denken, de haalbaarheid toetst en oog houdt op het proces.

Zonder wrijving geen glans: daar waar de discussie het felste oplaait ligt vaak de sleutel tot het magical idea. Creatieve teamgenoten zijn veelal kritisch, niet alleen naar anderen maar vaak nog meer naar zichzelf. Het vermogen om zelfs tot na de realisatie van een ontwerp nog ‘lastige’ vragen te blijven stellen, maakt dat het vak interessant blijft en je elke opdracht weer fris en verrijkt opnieuw kan beginnen.

De ruimte om het beste naar boven te halen

Hoe zorg je nu dat, na al die lastige vragen en felle discussies, onbegrensd-denken de ruimte blijft krijgen?  Hoe schep je de cultuur die nodig is om creativiteit te laten bloeien? De invloed van de bedrijfscultuur op het succes van de onderneming wordt vaak onderschat. Bedrijven met een sterke identiteit en cultuur verenigen werknemers in hun streven naar een gezamenlijk (hoger) doel. Dat maakt mensen bereid om uit hun eigen comfort zone te stappen, het ‘afdelingsdenken’ te doorbreken en als een team aan de slag gaan. De werknemers voelen zich geïnspireerd, veilig en identificeren zich met het gemeenschappelijke doel. Omdat ze niet alleen op competenties zijn aangenomen, maar ook op ‘cultural fit’, vormen ze een onderdeel van een bijzondere community. Daarbij zorgt het bedrijf voor de werknemers, en de werknemers voor elkaar en voor het bedrijf.  

Om een projectteam goed te laten functioneren gelden een aantal regels;

  • Iedereen heeft een gelijke stem

De stem van elk teamlid weegt even zwaar. Diegene met de meeste ervaring heeft niet altijd gelijk. Sterker nog: er is niet één ‘gelijk’.  

  • Denk in oplossingen

Beren op de weg zijn makkelijk te vinden. Maar wat gebeurt er als je daar omheen beweegt? Of een hele andere route kiest? Daar waar de oplossing ligt, daar wil je naartoe.

  • Houd een open vizier

Elke opdracht is nieuw, elk project is anders. Je begint dus altijd weer opnieuw. Probeer te vergeten wat je over het onderwerp wist en bekijk nieuwe mogelijkheden met open vizier.

  • Durf fouten te maken

Zeg en doe wat in je opkomt. Als je het niet toelaat om fouten te maken zal je ook niets leren. Vraag om feedback.

  • Wees bescheiden

Luister. Luister naar andermans ideeën, stel vragen, en oordeel niet te snel.

We Create

JosDeVries The Retail Company BV
Bisonspoor 8000
Copenhagen-toren
Verdieping 7/8
3605 LT Maarssen​
P.O. Box 1194, 3600 BD Maarssen
+31 (0) 346 563 764
[email protected]

© 2019 JosDeVries The Retail Company BV · All Rights Reserved

by Amped Concepts