Expertmeeting: Blurring en de supermarkt

dinsdag 22 mei 2018


Neem contact met ons op voor meer informatie

» Neem contact op

Expertmeeting: Blurring en de supermarkt

"Hoofdkantoren moeten de moed verzamelen om schapruimte op te offeren"

Recent brachten experts uit de foodretail en foodservice een bezoek aan JosdeVries in Maarssen. Het internationale retail-designbureau was gastheer voor een inspiratiemeeting. Het thema van de dag luidde: ‘Blurring, supermarkt de nieuwe ontmoetingsplaats’.  Steeds meer foodretailformules integreren horecaconcepten in hun formule om onderscheidend vermogen te realiseren. Er zijn echter veel meer mogelijkheden, zo vinden de deskundigen aan deze inspiratiemeeting, om het onderscheidend vermogen te vergroten. Durf niet alleen meer in omzet per vierkante meter te denken, maar zet de behoefte van de klant weer centraal.

Het moet spannender en uitdagender worden voor de consument. Daarnaast zullen supermarkten alert moeten zijn en met een helder antwoord moeten komen op de uitdagingen van online shopping. Nieuwe vormen van dienstbaarheid en klantgericht denken zullen daarbij het verschil gaan maken. Cruciaal is dat de consument weer  het vertrekpunt wordt, het gaat immers altijd weer om de maximale relevantie voor die klant. Echt inspelen op zijn of haar behoefte kunnen nieuwe dimensies toegevoegen aan het begrip locatie of vestigingspunt.

Locatie is leading
Volgens de deskundigen is het klakkeloos toevoegen van horeca niet de oplossingen voor elke supermarkt, op elke locatie. Frank Schoeman, nauw betrokken bij de ontwikkeling van COOP VANDAAG: “In de praktijk blijkt dat een COOP VANDAAG zoals die in het stadscentrum van Rotterdam neergezet is, uitstekend draait met horeca toevoegingen. De locatie is dus leading. Ik voeg er direct aan toe dat de supermarkt het zeker niet alleen zou moeten hebben van horeca als meerwaarde ook andere aspecten zoals het excelleren in de versbeleving moeten topprioriteit krijgen”. In deze visie wordt Frank Schoeman ondersteund door Ernst Constenheim. “De retailer dient in de fysieke winkel antwoorden te geven op de veranderingen in de samenleving. Als voorbeeld noem ik Action die zeer regelmatig het assortiment verandert. Het gaat wekelijks om wel vierhonderd  een paar honderd nieuwe artikelen die inspelen elke keer weer opnieuw de nieuwsgierigheid en gretigheid op de gretigheid van de consument opwekken”. Horeca is een mooie manier om in de winkel extra beleving toe te voegen en de fysieke winkel aantrekkelijk te maken in een digitale wereld, maar zeker niet de enige.

Jos Boot onderkent ook het belang van horeca, maar ziet het eerder als een aanvulling van het aanbod van de supermarkt. “Essentieel is een goed totaalconcept dat rekening houdt met de omnichannel-gedachte, gedreven vanuit het idee dat de consument tegenwoordig van meerdere aankoopkanalen gebruikt maakt. Bij ‘de laatste meters’ van een online-aankoop gaat veel mis. Op dit punt liggen er concrete kansen voor de supermarkt om dit goed in te vullen”.

Kansen en uitdagingen van online
Anouk Beeren vindt dat we niet moeten doorslaan in het aspect beleving. “Heel belangrijk is gemak. Hoe prikkel je consumenten fundamenteel?” Ook Chantal van der Meer heeft kritiek op het woord ‘beleving’. “Het is een soort containerbegrip geworden. Je moet het concreet maken, bijvoorbeeld door uitstekend opgeleid personeel dat de consument goed te woord kan staan. Ik denk in dit verband aan La Place, aan onderscheidend gastheerschap”. Peter Karsten benadrukt het onderscheid tussen boodschappen doen en funshoppen(=relaxtijd). “Op dit moment is de supermarkt in de gelegenheid om oplossingen te bieden voor de al eerdergenoemde onlineproblemen. Bekend is dat er momenteel voor iedere online-bestelling een aparte bestelauto langskomt bij de klant. Dat moet efficiënter kunnen!! Op één moment alles bezorgen of op één plek alles afhalen. Hier kan de supermarkt de oplossing bieden!”

Frank Schoeman stelt dat de consument tegenwoordig bereid is om overal te eten of de maaltijd te nuttigen. “Kijk naar het succes van IKEA waar winkelen gecombineerd wordt met eten en drinken. Uit onderzoek blijkt dat food dé driver is voor verlenging van de verblijfsduur”. De consument denkt niet in traditionele kanalen, maar in waar op dat specifieke moment behoefte aan is.

Vergrijzing in krimpregio’s
Arthur Rutjes brengt een geheel andere dimensie in. Hij benoemt het fenomeen van de krimpregio’s en de vergrijzing van de samenleving. “Voor ouderen vervult de supermarkt een onmisbare sociale functie. De supermarkt is in een krimpregio van belang om de kwaliteit van de woonomgeving op peil te houden. Ik weet dat Jumbo Leussink in Haaksbergen zich onder meer bezighoudt met buitenschoolse opvang, zoals opvang via sportclubs.” Hij onderstreept zijn mening met het feit dat  in Nederland Hema-restaurants bijzonder populair zijn bij ouderen en merkt verder op dat “in China ouderen IKEA-restaurants niet alleen gebruiken om koffie te drinken maar ook om er te daten”.

Ernst Consenheim vat een en ander samen: “voor de supermarkt doen zich herkansingen in functionaliteit voor. Het draait al lang niet meer om het inzicht van de omzet per vierkante meter. Dat is achterhaald. Heel category management dat alleen nog maar vanuit fysieke schapruimte redeneert zal op de schop moeten. Het gaat om relevantie van fysieke en online aanwezigheid zodat deze elkaar versterken. Verfrissende nieuwe vormen van samenwerking kunnen daarbij helpen. Hoofdkantoren moeten de moed hebben om schapruimte te offeren.”.

Deelnemers
Anouk Beeren (Bidfood), Jos Boot (Retail Development), Arthur Rutjes (CP2Fieldmarketing), Chantal van der Meer (FHC-Formulebeheer), Chris Rikkers (Storyline), Ernst Consenheim (JosDeVries), Frank Schoeman (SVT-Branding), Peter Karsten (Karsten International), Bart Manders (redacteur Levensmiddelenkrant) en Frits van Wolveren (freelance journalist)

 

In samenwerking met Frits van Wolveren, freelance journalist.

 

We Create

JosDeVries The Retail Company BV
Bisonspoor 8000
Copenhagen-toren
Verdieping 7/8
3605 LT Maarssen​
P.O. Box 1194, 3600 BD Maarssen
+31 (0) 346 563 764
[email protected]

© 2019 JosDeVries The Retail Company BV · All Rights Reserved

by Amped Concepts