De tien gouden regels voor Visual Merchandising

woensdag 3 juni 2015


Neem contact met ons op voor meer informatie

» Neem contact op

De tien gouden regels voor Visual Merchandising

Een van de meest onderschatte, maar tevens een van meest bepalende onderdelen van de winkelformule, is de productpresentatie of visual merchandising. Het is ook een onderdeel van de formule dat u niet centraal en op afstand kunt laten ontwikkelen en begeleiden, maar dat u in de winkel met de medewerkers moet realiseren. Zelfs als u een fantastische lay-out weet te koppelen aan oogstrelend store design met optimale verlichting, zonder een goede presentatie brengt u de winkel niet tot het gewenste resultaat. Hierin schuilt dus ook een extra moeilijkheid.


Winkelformulemanagement is erop gericht zoveel mogelijk procesmatig te denken en systemen te ontwikkelen om met lage beheerskosten de winkel van een afstand aan te sturen. Visual merchandising moet door deskundigen in de winkel worden opgebouwd. Dit vergt visie en vaardigheden van de medewerkers. Echter: u wilt ook de kosten beheersbaar houden! Om dit te bereiken hebben goede visual-merchandisingconcepten dan ook altijd twee zaken in zich verenigd. Enerzijds is het ontwikkeld vanuit een systeemdenken, waarbij zonder al te veel hulpmiddelen de presentatie opgebouwd kan worden vanuit het product zelf.


Anderzijds is het concept gekoppeld aan een training voor de medewerkers waarbij het gebruik van het ontwikkelde systeem en de toepassing in de winkel centraal staan. Een goed visual-merchandisingconcept betaalt zich altijd terug. Er zijn voorbeelden bekend waarbij, zonder verdere
aanpassingen in de winkelformule, enkel en alleen door optimalisatie van het concept een omzetstijging van 5 procent werd bereikt plus een opmerkelijke margeverbetering. Uitsluitend door het aanbieden van de juiste productcombinaties. En dit zonder ook maar één eurocent in hardware te investeren!

Een goed visual-merchandisingconcept in de praktijk betekent:
> Dat het product in de winkel centraal staat
> Dat door de ‘warendruk’ de gewenste sfeer in de winkel ontstaat.
> Dat de consument haast niet aan de aankoop van het product kan ontkomen
> Dat impulsaankopen op deze wijze gestimuleerd worden (‘Wat ziet het er lekker uit’, ‘wat een leuke aanbieding’, of ‘wat een fantastisch product dit wil…, nee dit moet ik hebben!’)

Een goed visual-merchandisingconcept zal deze emotie bij de consument losmaken. Visual merchandising is dus niet alleen de sfeermaker in de winkel, het is ook de motor achter de omzet. Als de winkelontwerper werkt aan een nieuw winkelconcept zal hij vanaf de eerste schets moeten nadenken over de inpassing van het concept. Want alleen bij een geïntegreerde aanpak van storedesign en visual-merchandisingconcept zal het gewenste resultaat bereikt worden.

Om tot deze conceptmatige aanpak met een optimaal resultaat te komen, moet u een aantal spelregels in acht nemen. Deze spelregels zijn tot tien punten teruggebracht.

De tien gouden regels voor Visual Merchandising

Regel 1
Het basisconcept visual-merchandising moet passen bij de identiteit en positionering van de formule. Massaal en uitbundig versus decent en hoogwaardig.

Regel 2
‘Product is the hero’. Het gaat om het product, alle meubels en displaymateriaal zijn er alleen om de productpresentatie te ondersteunen.

Regel 3
Denk in systemen. Een goede presentatie is eenvoudig zonder veel uitleg en gecompliceerde hulpmiddelen op te bouwen.

Regel 4
Denk 3-dimensionaal. Hoogte is een belangrijke factor om productdominantie te creëren.

Regel 5
Gebruik niet te veel producten in een presentatie. Veel herhaling met enkele producten werkt sterker dan veel verschillende producten.

Regel 6
Combineer prijsattractieve producten ‘eyecatchers’ met margerijke producten in een presentatie. Creëer hierdoor optimale impulswerking.

Regel 7
Kleurattractiviteit en ondersteunende materiaalcombinaties zijn een belangrijke basis van de dynamiek van de presentatie.

Regel 8
De juiste verlichting en een heldere prijsinformatie zijn basisvoorwaarden voor een goede opbouw.

Regel 9
Graphics en fotografie kunnen de presentatie ondersteunen en verbijzonderen. Toepassing en gebruik van het product staan hierbij in het middelpunt.

Regel 10
Creëer emotie. Een goede presentatie, met de juiste productopbouw, sfeer en verlichting, maakt niet alleen wat los bij de consument, maar creëert bovendien extra verkoop.

We Create

JosDeVries The Retail Company BV
Bisonspoor 8000
Copenhagen-toren
Verdieping 7/8
3605 LT Maarssen​
P.O. Box 1194, 3600 BD Maarssen
+31 (0) 346 563 764
[email protected]

© 2019 JosDeVries The Retail Company BV · All Rights Reserved

by Amped Concepts